Topic outline

  • 1. STRESZCZENIE

  • 2. Europejska strategia na rzecz dziedzictwa kulturowego na XXI wiek

  • 3. Strategie finansowania

  • 4.Program Funduszy na rzecz Ochrony Dziedzictwa Światowego Dziedzictwa Edynburga