Topic outline

  • 1. UVOD

  • 2. Mednarodna organizacija

  • 3. CENTRALIZIRANA UREDITEV DEDIŠČINE

  • 4. Decentralizirani predpisi o dediščini